Privacyverklaring Vanessa van Lennep Coaching & Advies

Vanessa van Lennep Coaching & Advies respecteert de privacy van iedere gebruiker van deze website. Vanessa van Lennep Coaching & Advies draagt zorg en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vanessa van Lennep Coaching & Advies verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vanessa van Lennep Coaching & Advies en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op de website of via een e-mail aan mij verstrekt. Vanessa van Lennep Coaching & Advies verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarom zijn deze persoonsgegevens nodig?

Vanessa van Lennep Coaching & Advies gebruikt uw persoonsgegevens alleen om het contact zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Vanessa van Lennep Coaching & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u per post te kunnen benaderen.
Vanessa van Lennep Coaching & Advies kan uw persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u of uw werkgever gesloten coachingsovereenkomst.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Vanessa van Lennep Coaching & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Vanessa van Lennep Coaching & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Vanessa van Lennep Coaching & Advies gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die op deze website worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Iedere browser biedt de mogelijkheid deze zo in te stellen dat deze tijdens het bezoek aan de website van Vanessa van Lennep Coaching & Advies geen cookies opslaat.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Op deze website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanessavanlennep.nl

Gegevens beveiligen

Vanessa van Lennep Coaching & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging, kunt u contact met Vanessa van Lennep Coaching & Advies opnemen.

Vanessa van Lennep Coaching & Advies

Heemskerckstraat 23

2518 EJ Den Haag

coaching@vanessavanlennep.nl

06 22602498

KvK 27369627